Växjöbostäder Grafisk profil

Vår grafiska profil

Bilden av Växjöbostäder påverkas av hur vi kommunicerar med vår omvärld. Den grafiska profilen är ett viktigt redskap i kommunikationsarbetet och för att stärka vårt varumärke. Förenklat kan man säga att den grafiska profilen är hur vi som företag visas i färg och form. Vår profil är ansiktet utåt, den enhetliga designen som löper som en röd tråd genom exempelvis trycksaker, kontorsmaterial, skyltar, broschyrer och annonser. 

I menyn till vänster hittar du regler, praktiska tips och exempel för hur du använder Växjöbostäders grafiska profil.

Varför är en tydlig grafisk profil viktig? 

En enhetlig grafisk form/profil signalerar en stark avsändare och tydliggör för mottagaren vem som är avsändare. Den grafiska profilen understödjer det långsiktiga kommunikationsarbetet genom att det förstärker igenkänningseffekten och varumärket som helhet.

Den grafiska profilen gör också att allt som produceras ser professionellt och genomarbetat ut vilket gör att trovärdigheten stärks.

En genomtänkt grafisk form hjälper också till med att nå ut med budskapet på ett mer effektivt sätt. Det skapar genomslagkraft i kommunikationen.

En enhetlig grafisk profil motverkar också ett spretigt och otydligt intryck hos mottagaren.

Dessutom underlättas det vardagliga arbete, oavsett om man skriver dokument eller formger trycksaker. Man kan lägga kraft och tid på att skapa ett bra innehåll i stället för att fundera över utseendet.