Växjöbostäder Grafisk profil

Typsnitt

För att skapa ett enhetligt ansikte utåt krävs det en gemensam typografi i allt tryckt kommunikationsmaterial. Som profilerande typsnitt (för externt bruk) använder vi Bertold Akzidens Grotesk i olika skärningar. För längre brödtexter rekommenderas Times New Roman. Om inte ovan beskrivna typsnitt finns att tillgå, till exempel i daglig kommunikation som görs i Officepaketet (internt bruk), så används Arial enligt exemplet nedan.

Typografi

Generellt knips text i Akzidens Grotesk med -20 för att skapa mer flyt i texten.