Växjöbostäder Grafisk profil

Logotype

Logotypen består av namnet ”Växjöbostäder” tillsammans med symbolen av ett hus med två blad. Logotypen återspeglar vår verksamhet, vårt miljöengagemang och varumärkeslöfte. Den finns i två utföranden, en liggande variant och en stående.

Svart logotype & vit logotype

Svart logotype & vit logotype

 

Stående logotype

Frizon

En frizon är viktig för att logotypen ska vara tydlig. Frizonen är det minsta utrymmet som ska hållas fritt från text eller annan grafik. Enda undantaget är de logotyper som är kompletterade med tagline.

Storlek

Logotypen bör inte vara mindre än 7 mm hög och 25 mm bred eftersom den då blir svår att uppfatta. Är tryckkvaliteten begränsad, exempelvis på textil, kan logotypen behöva vara större för att bli tydlig.

Logotype med tagline

Till logotypen finns det möjlighet att addera en s.k. tagline. Taglinen är detsamma som vårt varumärkeslöfte ”Möjligheternas boende”. Utgå ifrån att alltid försöka använda logotyp med tillhörande tagline och anpassa då det behövs, t.ex. vid platsbrist eller för att minimera detaljer. Tänk på att taglinen alltid ska vara läsbar, om inte, välj logotyp utan tagline.

Logohierarki

Ibland är vi avsändare tillsammans med andra aktörer. I dessa fall ska alltid huvudlogotypen användas. Huvudprincipen är att den primära avsändaren står överst och är störst. Vid flera likvärdiga avsändare ställs dessa på samma nivå och i samma storlek. I vissa fall kan det vara bättre att typografera underordnade avsändare för att undvika för många logotyper vilket kan ge ett rörigt intryck.