Växjöbostäder Grafisk profil

Grafiskt element

För att skapa en tydlig profilering och en röd tråd i den visuella kommunikationen har vi tagit fram ett grafiskt element. Det hämtar sin inspiration från en rumslighet och hemkänsla. Ytorna skapar tillsammans olika rum och ger både känslan av att titta ut och in från hemmet/boendet. 

Elementet kan ha en eller flera delar och bilder/färger kan blandas. Det gör att elementet är mycket flexibelt och anpassningsbart för olika behov. Ytorna kan användas som collage eller som avdelare mellan färgplatta/bild och text/budskap. Känslan associerar starkt till möjligheternas boende då elementet i sig har oändligt många möjligheter. Elementet öppnar upp för lekfullhet och fantasi samtidigt som det ger ett mycket professionellt intryck. Inom ramen för elementet kommer de olika profilfärgerna till sin rätt och tillåts blomma ut i de många färgkombinationer som kan skapas och anpassas utifrån behov.

Puffar

För att kunna lyfta fram särskilt viktigt innehåll och ytterligare förstärka profilen har vi tagit fram puffar i form av en pratbubbla med utgångspunkt från det grafiska elementet och med utrymme för budskap. Puffen ska i första hand användas i accentfärgerna som då kompletterar bas- och komplementfärgerna på ett naturligt sätt. Puffen kan användas i flera olika applikationer t.ex. annonser, trycksaker och kontorsmaterial.